fa
سرمایه گذاری همراه با کسب و کارها در مسیر موفقیت
برای ادامه اسکرول کنید
ما از طرح های نوین استقبال می کنیم
ما از طرح های نوین استقبال می کنیم

مجموعه هلدینگ فاخر پذیرای ایده ها و طرح ها در عرصه پست و لجستیک و تجارت الکترونیک می باشد. مدیران ارشد هلدینگ فاخر با در اختیار داشتن منابع لازم از قبیل سرمایه های انسانی متخصص، مالی، فناوری اطلاعات و همکاری با مجموعه های صنعتی و بنگاه های اقتصادی گوناگون، بستری مناسب جهت خلق و توسعه کسب و کار فراهم نموده اند.

گروه حرفه ای کسب و کار با بررسی و پالایش طرح ها، کمک در طراحی مدل و طرح کسب و کار، زمینه لازم جهت خلق و توسعه کسب و کار جدید را فراهم می نمایند. به این منظور اشخاصی حقیقی و حقوقی که تمایل به ارایه ایده و طرح های خود دارند با مراجعه به سایت هلدینگ فاخر، (لینک فرم الکترونیکی) موضوع مورد نظر، خلاصه طرح، بیزینس مدل، توجیه فنی و اقتصادی و برآوردهای مالی و سرمایه گذاری را جهت شروع برای بخش کسب و کار ارسال می نمایند و این بخش بعد از دریافت طرح و ایده، غربالگری را انجام داده و در صورت نیاز به صورت حضوری و یا غیرحضوری، با صاحب و یا صاحبان طرح و ایده مذاکرات و جلساتی صورت می دهد تا به جمع بندی لازم دست یابد.

پس از جمع بندی و کسب  امتیاز لازم با بررسی امکانسنجی و ابعاد اقتصادی و ریسک های کسب و کار، جلسه ای با هدف ارایه طرح توسط صاحب و یا صاحبان ایده به مدیران ارشد هلدینگ برگزار می گردد. در صورت جلب نظر ایشان، طرح و ایده تحت قالب واحد استراتژیک و یا شرکت، فعالیت خود را تا مرحله بلوغ و با نظر حاکمیتی هلدینگ فاخر شروع می نماید.

نونا استودیو

نونا استودیو محل تولد کسب و کارهای هلدینگ است که در گام اول فضای کار اشتراکی به منظور پایلوت محصولات و خدمات در بازار اولیه را در اختیار کسب و کارها قرار خواهد داد. نونا استودیو امکان بهره برداری از زیرساخت های موجود هلدینگ فاخر از قبیل منتورینگ، مشاوره، فناوری اطلاعات، مالی و برندینگ را ایجاد نموده است.در فضای موجود هریک از تیم ها با حضور و فعالیت در کنار یکدیگر امکان ایجاد هم افزایی، تسریع رشد و توسعه و بهره مندی از درس آموخته های یکدیگر را خواهند داشت.

اینفوگرافی
M E U SH O C T P V AL T I P A X T I E X S S T I N E XT T I L E F A FA K H E R E X P R E S S T I H UB T IC N T I T E C T I T E C+ E R E T I N U MA E D E N
شرکت ها
TIPAX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam…

Loitation ullaommodo consequat.
+ بیشتر بخوانید
شرکت های نوپا
TIPAX
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntut laoreet dolo euismod tinciduntut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam…
Loitation ullaommodo consequat.
+ بیشتر بخوانید
سرمایه گذاری در کسب و کار

ما از شرکتهای نوپا ، کارآفرینان خلاق و سرمایه گذاران دعوت میکنیم تا با مشارکت و همفکری با یکدیگر، گامهایی موثر در راستای توسعه کسب و کار و خلق ارزش های مشترک برداریم.

ارتباط با ما

با ما همراه شوید

دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک 12 ، ساختمان فاخر، طبقه چهارم
تلفن: +98 (21) 8867 8225 – فکس:
ایمیل: info@fakher.ir
سرمایه گذاری همراه با کسب و کارها در مسیر موفقیت
برای ادامه اسکرول کنید
ما از طرح های نوین استقبال می کنیم
ما از طرح های نوین استقبال می کنیم

مجموعه هلدینگ فاخر پذیرای ایده ها و طرح ها در عرصه پست و لجستیک و تجارت الکترونیک می باشد. مدیران ارشد هلدینگ فاخر با در اختیار داشتن منابع لازم از قبیل سرمایه های انسانی متخصص، مالی، فناوری اطلاعات و همکاری با مجموعه های صنعتی و بنگاه های اقتصادی گوناگون، بستری مناسب جهت خلق و توسعه کسب و کار فراهم نموده اند.

گروه حرفه ای کسب و کار با بررسی و پالایش طرح ها، کمک در طراحی مدل و طرح کسب و کار، زمینه لازم جهت خلق و توسعه کسب و کار جدید را فراهم می نمایند. به این منظور اشخاصی حقیقی و حقوقی که تمایل به ارایه ایده و طرح های خود دارند با مراجعه به سایت هلدینگ فاخر، (لینک فرم الکترونیکی) موضوع مورد نظر، خلاصه طرح، بیزینس مدل، توجیه فنی و اقتصادی و برآوردهای مالی و سرمایه گذاری را جهت شروع برای بخش کسب و کار ارسال می نمایند و این بخش بعد از دریافت طرح و ایده، غربالگری را انجام داده و در صورت نیاز به صورت حضوری و یا غیرحضوری، با صاحب و یا صاحبان طرح و ایده مذاکرات و جلساتی صورت می دهد تا به جمع بندی لازم دست یابد.

پس از جمع بندی و کسب  امتیاز لازم با بررسی امکانسنجی و ابعاد اقتصادی و ریسک های کسب و کار، جلسه ای با هدف ارایه طرح توسط صاحب و یا صاحبان ایده به مدیران ارشد هلدینگ برگزار می گردد. در صورت جلب نظر ایشان، طرح و ایده تحت قالب واحد استراتژیک و یا شرکت، فعالیت خود را تا مرحله بلوغ و با نظر حاکمیتی هلدینگ فاخر شروع می نماید.

نونا استودیو

نونا استودیو محل تولد کسب و کارهای هلدینگ است که در گام اول فضای کار اشتراکی به منظور پایلوت محصولات و خدمات در بازار اولیه را در اختیار کسب و کارها قرار خواهد داد. نونا استودیو امکان بهره برداری از زیرساخت های موجود هلدینگ فاخر از قبیل منتورینگ، مشاوره، فناوری اطلاعات، مالی و برندینگ را ایجاد نموده است.در فضای موجود هریک از تیم ها با حضور و فعالیت در کنار یکدیگر امکان ایجاد هم افزایی، تسریع رشد و توسعه و بهره مندی از درس آموخته های یکدیگر را خواهند داشت.

M E U SH O C T P V AL T I P A X T I E X S S T I N E XT T I L E F A FA K H E R E X P R E S S T I H UB T IC N T I T E C T I T E C+ E R E T I N U MA E D E N
موفقیت از عمل‌گرایی می‌آید نه رویا پردازی.
مـهـرداد فـاخـر
TIPAX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam…

+ بیشتر بخوانید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ulla equat.quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

بازگشت
TIPAX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam…

+ بیشتر بخوانید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciduntut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ulla equat.quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

بازگشت
سرمایه گذاری در کسب و کار

ما از شرکتهای نوپا ، کارآفرینان خلاق و سرمایه گذاران دعوت میکنیم تا با مشارکت و همفکری با یکدیگر، گامهایی موثر در راستای توسعه کسب و کار و خلق ارزش های مشترک برداریم.

ارتباط با ما

با ما همراه شوید

دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک 12 ، ساختمان فاخر، طبقه چهارم
تلفن: +98 (21) 8867 8225
ایمیل: info@fakher.ir
2019 © هلدینگ فاخر. تمامی حقوق محفوظ است.
01
سرمایه گذاری

02
نونا استودیو

03
اینفوگرافی

04
شرکت ها

05
شرکت های نوپا

06
سرمایه گذاری بر طرح

07
تماس با ما

EN FA
در حال بارگذاری